Otok Pag oduvijek je imao posebne uvjete za proizvodnju morske soli. Mikroklima podneblja, velik broj sunčanih dana, vjetrovi koji stalno pušu, goli kamen i vrlo skromno raslinje čine osebujan krajolik. Solana Pag je najveći proizvođač morske soli u Hrvatskoj, a svoju proizvodnju temelji na tisućljetnoj tradiciji proizvodnje morske soli na otoku Pagu.

 

- ZANIMLJIVOSTI O PAŠKOJ SOLI -


 

More u našem dijelu Jadrana je slano 3,5 B° što znači da u 1m³ morske vode nalazi približno 30 kg morske soli. Osim soli, u morskoj vodi nalazi se 50 raznih minerala potrebnih ljudskom organizmu za normalan rad. Zbog svog geografskog položaja, paška uvala iznimno je pogodna za proizvodnju soli.

Do doba Venecije 1409. na otoku Pagu bilo je više solana. Osim Solane Pag koja je jedina opstala u čitavoj Mletačkoj Dalmaciji bile su i solane u Dinjiškoj, Povljani, Vlašićima i Staroj Novalji. Na čitavoj istočnoj obali Jadrana bilo je na desetke solana, ali Venecija je sve ukinula osim ove u Pagu, današnje Solane Pag

Prvi pisani podatak o konkretnoj proizvodnji soli u Pagu potječe iz 999.g. i to iz jedne oporuke. Nakon toga često u oporukama i drugim dokumentima možemo pratiti podatke o solanama u Pagu. To je vrijeme kada se sol cijeni kao bijelo zlato. 1 kg soli se cijenio skoro kao 1 kg zlata.