SOLANA PAG d.o.o. u svom poslovanju stavlja izrazitu važnost na mišljenja i dojmove svojih kupaca prilikom suradnje s društvom SOLANA PAG d.o.o.

U svrhu što bolje komunikacije sa svojim kupcima uspostavljena je posebna e-mail adresa: webshop@solana-pag.hr, putem koje kupci mogu slati dobronamjerne primjedbe ili pohvale na rad društva, internetske stranice, te sveukupnog zadovoljstva uslugom koju pruža SOLANA PAG d.o.o.

Podaci i mišljenja istaknuti u navedenim pohvalama mogu biti iskorišteni u prikazu recenzija predmetnih proizvoda drugim kupcima, uz primjenu Izjave o povjerljivosti podataka.

U slučaju prigovora na proizvode i usluge društva SOLANA PAG d.o.o., primjenjuju se važeća Pravila i uvjeti kupnje dostupni na internetskoj stranici društva.