Korištenjem internetske trgovine SOLANA PAG d.o.o. ili kontaktiranjem SOLANA PAG d.o.o. putem kontakt obrasca, e-poštom, telefonom, društvenim medijima ili pružanjem SOLANA PAG d.o.o. bilo koje vrste osobnih podataka, SOLANA PAG d.o.o. pohranjuje i obrađuje vaše osobne podatke.

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, SOLANA PAG d.o.o. Vas ovim putem upoznaje na koji način se Vaši osobni podaci obrađuju i prava koja proizlaze iz obrade osobnih podataka.

Članak 1.

1.1.      Administrator Vaših osobnih podataka je SOLANA PAG d.o.o., sa sjedištem na adresi: Zadarska ulica 66, Grad Pag, Pag, OIB 34949147151.

Članak 2.

2.1.      OBRADA PODATAKA UZ VAŠU SUGLASNOST

U slučaju obrade Vaših podataka uz Vašu suglasnost, bit ćete prethodno upitani pristajete li da se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhu primanja:

 • marketinških ponuda;
 • komercijalne komunikacije;
 • ostvarivanja prednosti iz loyalty programa.

Navedenu suglasnost za obrađivanjem podataka možete u svakom trenutku povući zahtjevom putem e-mail adrese administratora obrade podataka: solana-pag@solana-pag.hr.

2.2.      OBRADA PODATAKA BEZ VAŠE SUGLASNOSTI

Bez Vaše suglasnosti Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu:

 • ispunjenja kupoprodajnog ugovora, te dostave proizvoda koji predstavljaju predmet istog ugovora;
 • podrške kupcima u vezi pružanja informacija o proizvodima povodom Vašeg zahtjeva;
 • povrata sredstava;
 • pružanja pomoći državnim tijelima na temelju i u granicama zakona, uključujući čuvanje podataka na temelju zakona;
 • usklađenog vođenja računovodstva SOLANA PAG d.o.o;
 • analize stupnja uporabljivosti internetske stranice radi unaprjeđenja iste.

Članak 3.

3.1.      Kada posjetite internetsku trgovinu SOLANA PAG d.o.o., možemo prikupiti određene podatke o Vama, kao što su Vaša IP adresa, datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, URL internetske stranice koju ste posjetili prije i nakon ulaska na internetsku stranicu SOLANA PAG d.o.o., informacije o Vašem internetskom pregledniku, operativnom sustavu ili jezičnim postavkama.

Također, radi unaprjeđenja naših usluga, možemo obraditi informacije o Vašem ponašanju na našoj internetskoj stranici, primjerice koje ste linkove posjetili na našoj internetskoj stranici i koja se roba prikazuje.

Međutim, radi Vaše maksimalne privatnosti, podaci o Vašem ponašanju na internetu anonimni su, pa ih ne možemo dodijeliti određenom korisniku, odnosno određenoj osobi.

Ako našoj internetskoj stranici pristupite s mobilnog telefona ili sličnog uređaja, možemo obraditi i podatke o Vašem mobilnom uređaju.

Navedena automatska obrada osobnih podataka namijenjena je isključivo poboljšanju naših usluga. Primjerice, koristeći povijest narudžbe i ponašanje na webu, možemo ponuditi relevantnije ponude dodatne robe i  i usluga za kupljene proizvode. Na određenim mjestima prikazujemo Vam ponude koje su napravljene za Vas i odgovaraju Vašim potrebama i interesima.

Vaši osobni identifikacijski i kontakt podaci prikupljat će se isključivo u slučaju registracije putem internetske stranice SOLANA PAG d.o.o.

Članak 4.

4.1.      VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Prilikom korištenja internetske stranice SOLANA PAG d.o.o., sukladno naprijed navedenim člancima 2. i 3., obrađuju se sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:

 • identifikacijski podaci (ime, prezime, datum rođenja);
 • kontakt podaci (telefonski broj, adresa e-pošte, poštanska adresa);
 • pojedinosti o kupljenim proizvodima ili o uslugama koje smo Vam pružili;
 • podaci iz naše međusobne komunikacije (bilo da je to bilo osobno, pismeno, telefonom ili na neki drugi način);
 • podaci o plaćanju (npr. plaćeni iznos itd.);
 • samo u anonimnom obliku informacije o pristupu web mjestu trgovine – IP adresa, datum i vrijeme pristupa, informacije o internetskom pregledniku, operativnom sustavu ili jezičnim postavkama;

4.2.      Navedene vrste podataka prikupljamo isključivo iz podataka koje ste nam Vi dostavili putem korištenja internetske stranice SOLANA PAG d.o.o., registracijom, zaključenjem kupoprodajnog ugovora ili uz Vaš izričit pristanak.

4.3.      Društvo SOLANA PAG d.o.o. nema pristup podacima o kreditnoj kartici koju koristite za plaćanje u našoj internetskoj trgovini. Samo siguran pristupnik plaćanja i odgovarajuća bankarska institucija imaju pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici.

Članak 5.

5.1.      TKO IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA

Izuzev SOLANE PAG d.o.o., Vaši osobni podaci pružaju se trećoj strani isključivo u opravdanim slučajevima i to u mjeri u kojoj je to potrebno ili zakonom propisano.

Treće strane, odnosno primatelji Vaših osobnih podataka uključuju:

 • pružatelje informacijske tehnologije putem kojih vodimo internetsku trgovinu i obrađujemo vaše narudžbe;
 • pružatelje računovodstvenih i financijskih usluga;
 • pružatelje usluga dostave i logistike;
 • državna tijela (policija, sudovi, itd.).

Članak 6.

6.1.      VRIJEME OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke društvo SOLANA PAG d.o.o. obrađuje tijekom trajanja ugovornog odnosa, odnosno za vrijeme koje je potrebno da se proizvodi isporuče kupcima, kao i do razrješenja potencijalnih povrata, zahtjeva ili prigovora na usluge koje pruža SOLANA PAG d.o.o.

U slučaju pretplate na komercijalne poruke ili marketinške ponude, Vaši osobni podaci obrađivat će se dok ne izrazite svoje neslaganje s njihovim daljnjim slanjem.

Članak 7.

7.1.      VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prilikom obrade i pohranjivanja Vaših osobnih podataka ostvarujete sljedeća prava:

 • pravo na pristup informacijama;
 • pravo na izmjenu Vaših osobnih podataka;
 • pravo na uklanjanje Vaših osobnih podataka;
 • pravo na opoziv suglasnosti za obradom podataka;
 • pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka;
 • pravo na prenosivost podataka koje smo zaprimili putem uobičajenog obrasca, kako biste ih mogli prenijeti drugom subjektu o svom trošku;
 • pravo na prigovor Administratoru obrade osobnih podataka;
 • pravo na žalbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

7.2.      Sva prava navedena u čl. 7.1. ostvarujete elektroničkim putem slanjem e-maila Administratoru obrade Vaših osobnih podataka, na adresu elektroničke pošte: solana-pag@solana-pag.hr.

Članak 8.

8.1.      ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa SOLANA PAG d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Korisnik može pristupiti osobnim informacijama na internetskoj stranici SOLANA PAG d.o.o. pomoću zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama.

Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako SOLANA PAG d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s njene internetske stranice te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje SOLANA PAG d.o.o. prikuplja od Korisnika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem SOLANA PAG d.o.o. internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. SOLANA PAG d.o.o. ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 9.

9.1.      SOLANA PAG d.o.o. zadržava pravo izmijeniti pravila o povjerljivosti podataka kada to smatra potrebnim. Navedene izmjene stupaju na snagu trenutkom objave na internetskoj stranici SOLANE PAG d.o.o. Bilo kakvo korištenje internetskom stranicom od strane Korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

U slučaju izmjene pravila o povjerljivosti podataka biti ćete obaviješteni putem e-mail adrese pohranjene kod SOLANA PAG d.o.o., odnosno e-mail adrese povezane s Vašim korisničkim računom.

U svakom slučaju, Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi internetsku stranicu nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Članak 10.

10.1.      Ova Izjava o povjerljivosti podataka stupa na snagu s danom objave na internetskim stranicama te vrijedi do opoziva ili izmjene iste.