1. REGISTRACIJA KORISNIKA

Na našoj web stranici korisnicima dajemo mogućnost registracije davanjem osobnih podataka. Ovi podaci se unose u za to predviđena polja za unos, šalju nam se i mi ih spremamo.

U trenutku registracije, vaša trenutna IP adresa, kao i datum i vrijeme registracije također će biti zabilježeni.

Tijekom postupka registracije dobiva se vaša suglasnost za obradu ovih podataka. Unatoč tome, nije obavezno postaviti korisnički račun kako biste izvršili narudžbu. Također je moguće izvršiti narudžbe koristeći funkciju “Gost”.

Kada se registrirate za Vaš korisnički račun, mi obrađujemo registracijske podatke za postavljanje i upravljanje vašim korisničkim računom i obradu budućih narudžbi.

Kao registrirani kupac imate pristup svom osobnom korisničkom računu (koristeći svoju adresu e-pošte i lozinku koju ste sami kreirali), u kojem možete pregledavati povijest narudžbi te spremati i mijenjati svoje osobne postavke (npr. postavke lozinke, postavke newslettera, postavke računa i isporuke).

Također imate mogućnost ocijeniti proizvode iz našeg portfelja, javno postavljati pitanja o proizvodima ili ih javno komentirati.

U svakom trenutku možete se obratiti zahtjevom Administratoru podataka SOLANA PAG d.o.o. kako biste izmijenili, ograničili ili izbrisali svoje osobne podatke, odnosno Vaš korisnički račun.

Vaši osobni podaci će biti izbrisani ako se registracija na našoj web stranici odnosno Vaš korisnički račun poništi ili promijeni. Čak i nakon sklapanja ugovora i brisanja korisničkog računa, može biti potrebno osim ovoga spremiti i Vaše osobne podatke kako bismo ispunili svoje ugovorne ili zakonske obveze prema Vama ili trećim osobama navedenim u Izjavi o povjerljivosti podataka. U tom slučaju podaci se brišu odmah nakon isteka zakonskih razdoblja čuvanja.

2. CIJENA I PLAĆANJE

Cijena svakog pojedinačnog proizvoda u ponudi internetske trgovine SOLANA PAG d.o.o. biti će ona koja je u svakom trenutku jasno naznačena uz isti, osim u slučaju očite pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo Vas što je prije moguće i dati Vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da Vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će Vam nadoknađeni u cijelosti.

Nismo dužni prodati Vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrda o isporuci) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

Cijene na mrežnoj stranici uključuju PDV, ali ne uključuju troškove dostave koji se dodaju na ukupnu cijenu, a koji su pobliže opisani u odjeljku 3. ovog propisa.

Cijene podliježu promjenama u bilo kojem trenutku. Međutim, osim kako je prethodno navedeno, promjene neće utjecati na narudžbe za koje smo poslali Potvrdu o narudžbi.

Nakon što ste odabrali sve artikle koje želite kupiti, bit će dodani u Vašu košaricu. Sljedeći je korak obrada narudžbe i izvršavanje uplate. U tu je svrhu potrebno slijediti korake postupka kupnje i navesti ili potvrditi tražene podatke u svakom koraku.

Načini plaćanja uključuju plaćanje pouzećem, plaćanje uplatom na račun, plaćanje debitnim ili kreditnim karticama, korištenjem darovne kartice ili promotivnog vouchera izdanog od strane SOLANA PAG d.o.o., kao i bodovima stečenim kroz loyalty program.

U slučaju da se kupac nalazi izvan područja Republike Hrvatske, plaćanje pouzećem nije moguće.

Pri plaćanju karticama na račun možete se služiti sljedećim debitnim ili kreditnim karticama: Visa, Mastercard, Diners, Visa Electron, Visa Premium, Visa Inspire, Maestro.

Kao što je navedeno u Izjavi o povjerljivosti podataka, SOLANA PAG d.o.o. nema pristup podacima o kreditnoj kartici koju koristite za plaćanje u našoj internetskoj trgovini. Samo siguran pristupnik plaćanja i odgovarajuća bankarska institucija imaju pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici.

Kreditne kartice podložne su provjeri i odobrenju od strane subjekta koji ju je izdao. Ako subjekt ne odobrava isplatu, nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili neuspjeh dostave i nećemo biti u mogućnosti zaključiti bilo kakav ugovor s vama.

Plaćanje putem PayWay sustava – HT PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između HT PayWay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

U slučaju inozemnih kupovina, odnosno međunarodnih transakcija, Vaša vam banka može naplatiti dodatne transakcijske naknade. Stoga, ako bi se iznosi dugovanja/potraživanja na vašoj kreditnoj kartici razlikovali od prikazane cijene na kraju postupka kupnje/potvrđenog iznosa koji će biti vraćen, obratite se svojoj banci za dodatne informacije o troškovima banaka vezanih za takve transakcije.

3. DOSTAVA

SOLANA PAG d.o.o. u sklopu svog poslovanja nudi dostavu svojih proizvoda na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te Europske Unije, kao i na području određenih trećih zemalja.

Dostava se vrši dostavnim službama s kojima SOLANA PAG d.o.o. ima ugovorenu suradnju.

  1. a) Dostava na području Republike Hrvatske
  • Za težinu dostavnog paketado 31.50 kg iznos dostave se formira temeljem predefiniranih cijena (najniža 3,58 € do 7.57 € + PDV). Za težinu paketa iznad 31.50 kg cijena dostave se formira zasebno po Ponudi.
  1. b) Dostava na području Europske Unije
  • Za težinu dostavnog paketado 31.50 kg iznos dostave se formira temeljem predefiniranih cijena (najniža 10.22 € do 16.72 € + PDV). Za težinu paketa iznad 31.50 kg cijena dostave se formira zasebno po Ponudi.

4. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT ROBE

Kupac koji zaključi ugovor o kupoprodaji putem internetske stranice SOLANA PAG d.o.o. ima pravo u roku od 14 (četrnaest) dana, jednostrano raskinuti isti ugovor, pritom ne navodeći razloge za to.

Navedeni rok od 14 dana počinje teći od dana kada je predmet ugovora predan u posjed kupcu. Ukoliko je jednom narudžbom kupac naručio više proizvoda koji se neće biti isporučeni u isto vrijeme, odnosno biti dostavljeni kupcu u isto vrijeme, rok od 14 dana počinje teći od dana dostave posljednjeg od naručenih proizvoda.

Kupac je dužan prije isteka navedenog roka obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da jednostrano raskida ugovor, putem obrasca dostupnog na internetskim stranicama SOLANA PAG d.o.o.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje ugovorne obveze, ali su dužne vratiti sve što su primili na ime ispunjenja ugovora, kao i vratiti sve iznose primljene radi ispunjenja ugovora.

Kupac mora izvršiti povrat kupljenih proizvoda najkasnije u roku od 14 dana od dana obavijesti prodavatelju o jednostranom raskidu ugovora.

Prodavatelj će vratiti iznose primljene od kupca u trenutku kada proizvodi koje je kupac dužan vratiti budu predani u posjed prodavatelju.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u sljedećim slučajevima:

  • ako je u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
  • ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
  • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

5. REKLAMACIJA PROIZVODA

SOLANA PAG d.o.o. se obvezuje isporučiti svojim korisnicima proizvode koji su ispravni te odgovaraju opisu navedenom na svojoj internetskoj stranici.

Slike koje ilustriraju proizvode na internetskoj stranici SOLANA PAG d.o.o. ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda ili pakiranja, te kupac ne može izjaviti reklamaciju u tom smislu.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti SOLANI PAG d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem e-mail adrese: solana-pag@solana-pag.hr.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ako postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi SOLANA PAG d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.