Solana Pag kao najveći proizvođač soli u Hrvatskoj, izuzetno veliku pažnju usmjerava na provedbu politike zaštite okoliša.

Upravljanje okolišem provodi se u skladu sa temeljnim zakonima zaštite okoliša (Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o vodama, Zakon o održivom gospodarenju otpadom i pripadajućim pravilnicima) kao i poštivanja interne Politike kvalitete, zaštite okoliša i zdravstvene ispravnosti proizvoda.

SOLANA PAG d.o.o. - Politika upravljanja okolišem

Untitled-2