Solana Pag kao najveći proizvođač soli u Hrvatskoj, izuzetno veliku pažnju usmjerava na provedbu politike zaštite okoliša.

Upravljanje okolišem provodi se u skladu sa temeljnim zakonima zaštite okoliša (Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti tla i dr.) kao i poštivanja Politike upravljanja okolišem koju je u lipnju 2006. godine usvojio Agrokor koncern.

SOLANA PAG d.d. - Politika upravljanja okolišem

Untitled-2
Hrvatski