Proizvodni program Solane Pag d.d. sastoji se od dvadesetak vrhunskih proizvoda od morske soli. U sklopu modernizacije pogona Solane Pag d.d. predviđeno je pakiranje raznovrsne  ambalaže i pakiranje po željama i potrebi klijenta tzv. „rebrend“ proizvodnju, punjenje i pakiranje proizvoda.

Hrvatski