Pag svojim kamenim izgledom nalikuje površini Mjeseca i gotovo je potpuno prekriven morskom soli, koja polako puše s Velebitskog kanala. Za više informacija o Pagu predlažemo sljedeće veze i promotivne materijale: