1. UVODNE ODREDBE

Pristupanjem i/ili uporabom Internetskih stranica  društva Solana Pag d.o.o., Zadarska ulica 66., Pag, OIB: 34949147151 (dalje u tekstu: Solana Pag), Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe istih. Ukoliko Korisnik s istim nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice Solane Pag.

  1. PROMJENE POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Solana Pag je ovlaštena izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na svojim Internetskim stranicama. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

  1. VRSTE PRIKUPLJENIH INFORMACIJA I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

Solana Pag prikuplja osobne informacije koje identificiraju Korisnike Internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na Internetskim stranicama Solane Pag, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji Solane Pag, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Solani Pag, traženje informacija o proizvodima Solane Pag, postavljanje video zapisa i slično, Solana Pag može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se Korisnik odluči uključiti, Solana Pag je ovlaštena zatražiti osobne informacije: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja.

Solana Pag je ovlaštena koristiti osobne informacije Korisnika kako bi im ponudila proizvode i usluge, organizirala natjecanja, unaprijedila rad Internetskih stranica, poboljšala oglašivačke i promocijske napore, analizirala uporabu Internetskih stranica, poboljšala ponudu svojih proizvoda i usluga te ispitala iskustva Korisnika s trećim stranama. Solana Pag je izričito ovlaštena koristiti komentare Korisnika kako bi druge Korisnike obavijestila o proizvodima. Takav komentar može biti objavljen u oglašivačkim materijalima Solane Pag  na Internetskoj stranici. Osim toga, ako Korisnici koriste  Internetske stranice Solane Pag za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, Solana Pag je ovlaštena pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. Solana Pag je ovlaštena koristiti osobne informacije Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka Internetskih stranica Solane Pag, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.

Solana Pag je ovlaštena prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja Internetske stranice Solane Pag, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja Internetske stranice Solane Pag, vrsta pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete ove Internetske stranice, putem „kolačića“ i drugih alata. Solana Pag koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Solana Pag neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi registracijom Solani Pag ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

  1. OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA

Solana Pag neće dijeliti Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima povezanim tvrtkama koncerna čiji je Solana Pag član.

Solana Pag pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun Solane Pag kao što su slanje i distribucija administrativnih i promocijskih e-mail poruka. Solana Pag može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga.

Solana Pag je ovlaštena otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite Solane Pag i zaštite drugih. Solana Pag je ovlaštena otkriti Identifikacijske osobne informacije Korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju Internetskih stranica Solane Pag ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), Solana Pag će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke Solana Pag ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama.

  1. NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke ili promjenom profila korisnika. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu. Korisnik je upoznat da Solana Pag ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na njenim Internetskim stranicama.

  1. IZBOR KORISNIKA U VEZI S PRIKUPLJANJEM I UPORABOM INFORMACIJA

Korisnik ne može isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka koje se odnose na Korisničku aktivnost na Internetskoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga. Korisnik ima mogućnost zatražiti promocijske e-mail poruke koje oglašavaju proizvode Solane Pag, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. Solana Pag šalje promocijske e-mail poruke registriranim Korisnicima koji su odabrali opciju primanja promocijskih poruka. Ukoliko Korisnik ne želi primati promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja promocijskih e-mail poruka. U slučaju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu promocijskih e-mail poruka više ne želi primati.

  1. ZAŠTITA PODATAKA

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Solana Pag poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Korisnik može pristupiti osobnim informacijama na Internetskim stranicama Solane Pag pomoću zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Solana Pag provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s njene  Internetske stranice te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

  1. PRAĆENJE PODATAKA

Solana Pag je ovlaštena pohranjivati na računalu Korisnika „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku i koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja Internetskih stranica Solane Pag, radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. Za prikazivanje oglasa na svojoj Internetskoj stranici Solana Pag može koristiti treće agencije za oglašavanje. Kao dio njihove usluge treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na računalo Korisnika, a nad kojima Solana Pag nema pristup ili kontrolu. Korisnik može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi Internetskih stranica Solane Pag možda neće pravilno raditi. Solana Pag može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime Solane Pag.

  1. POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje Solana Pag prikuplja od Korisnika. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem Solana Pag Internetskih stranica imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Solana Pag ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

  1. MALOLJETNICI

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Solana Pag neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta Solana Pag će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštititi dijete.

  1. PRIMJENA IZJAVE

Ova izjava primjenjuje se od 01.01.2019. do opoziva od strane Solane Pag.